Inom de närmaste åren kommer Alaska Fastigheters förvaltade yta sannolikt fördubblas. Ett nytt landmärke vid Sisjömotet planeras som kommer att fungera som portal till Sisjön. Satsningen kommer ge området en ny karaktär och en ny profil som får Sisjön att synas. Det nya komplexet planeras innehålla såväl kontor som kommersiella ytor och hotell.

Lämna din intresseanmälan här >

Alaska Fastigheter deltar även aktivt i planeringen av infrastrukturen för att förbättra trafiksituationen i området. Genom planfria korsningar kommer vi lösa trafikpropparna och göra Sisjön till Göteborgsregionens attraktivaste område för shopping, arbete och boende. Dela framtiden med oss!

  


Vi har lokalen. Vi har läget. Välkommen att kontakta oss!

Alaska Fastigheter 2010. All rights reserved. info@alaska.se