Välkommen till Alaska Fastigheter.

Vi finns där närheten, köpkraften och affärsmöjligheterna finns.
Vad kan vi göra för dig?

Snart dags för nya etappen. På tomten intill Biltema planerar vi nu 35 000 kvm nya affärsmöjligheter.

Sisjö centrum Alaska fastigheter

Just nu hos Alaska Fastigheter. Se vårt utbud av lediga lokaler för kontor, handel eller service.

Aktuellt. Den 1 januari flyttade Närhälsan Kansliavdelning in i Willyshuset. Vi välkomnar vår nya hyresgäst och ser fram emot ett långt och givande samarbete.